Vitajte na stránke advokátskej kancelárie RV IURIS

Advokátska kancelária RV IURIS - JUDr. Rastislav Vranec vykonáva svoju činnosť už trinásť rokov. Za toto obdobie poskytla právne poradenstvo nielen viacerým významným klientom – právnickým osobám ale aj fyzickým osobám, a to vo všetkých oblastiach práva na celom Slovenska ale aj v zahraničí. Základným pravidlom práce Advokátskej kancelárie RV IURIS - JUDr. Rastislav Vranec je poskytovanie služby klientovi. Právne služby sa opierajú o odbornú znalosť právneho poriadku, obhajovanie legitímnych záujmov klienta, dodržiavanie mlčanlivosti o klientovi a jeho veciach a sú založené na dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, rešpektovaní etických pravidiel výkonu povolania advokáta a dobrých mravoch.

uploaded-img/law_consulting.svg

Právne poradenstvo a právne služby

Advokátska kancelária Vám ponúka komplexné právne služby a právne poradenstvo najmä v týchto oblastiach:

  • Obchodné právo a právo obchodných spoločností
  • Občianske právo
  • Rodinné právo
  • Správne právo
  • Trestné právo

/clanky/zaruceny-elektronicky-podpis

Zaručený elektronický podpis

Viete, čo všetko ušetríte so zaručeným elektronickým podpisom?

  • čas státím v radoch, zisťovaním úradných hodín a budete mať viac času na podanie dokumentov aj po úradných hodinách,
  • značné finančné prostriedky na poplatkoch za kolky a overenia podpisov pre Vás a Vašich klientov,
  • stres z parkovania pri úradoch a možného odtiahnutia Vášho auta,
  • cestovanie za obchodnými partnermi iba kvôli podpisom vopred dohodnutých zmlúv.

Poskytovanie právnych služieb "Full Service"

V rámci podnikateľskej činnosti fyzických alebo právnických osôb – podnikateľov nastanú alebo môžu nastať prípady, kedy je potrebná fyzická účasť právneho zástupcu priamo v jeho sídle, a to počas niekoľkých hodín v rámci jedného dňa alebo niekoľkých dní počas týždňa alebo mesiaca. Advokátska kancelária RV IURIS - JUDr. Rastislav Vranec vychádza v ústrety svojím klientom aj v tejto oblasti. Advokátska kancelária má dlhoročné a bohaté skúsenosti s poskytovaním komplexných právnych služieb pre jedného klienta – fyzickú alebo právnickú osobu - podnikateľa vo všetkých alebo vybraných oblastiach v sídle klienta podľa časového rozvrhu alebo potrieb klienta v určenom časovom období klientom, a to vyslaním zamestnanca kancelárie alebo priamo advokáta do sídla klienta alebo dočasným premiestnením sídla svojej kancelárie (vytvorenia pobočky u klienta) s poskytnutím priestorov klienta na výkon právnych služieb.

Chcete vedieť, koľko stojí riešenie Vášho problému?

Stručne nám popíšte Váš problém alebo, resp. akú právnu pomoc požadujete a my Vám obratom zašleme našu cenovú ponuku.

Kde nás nájdete ?

Advokátska Kancélaria
RV IURIS - JUDr. Rastislav Vranec
JUDr. Rastislav Vranec
Osvetová 24, 82105 Bratislava