RV IURIS Advokátska kancelária s.r.o.

Zápis rodného čísla spoločníka do obchodného registra za cenu 29 EUR + DPH

Vitajte na stránke RV IURIS advokátskej kancelárie s.r.o.

RV IURIS Advokátska kancelária s.r.o. vykonáva svoju činnosť už dvadsať rokov. Za toto obdobie poskytla právne poradenstvo nielen viacerým významným klientom – právnickým osobám ale aj fyzickým osobám, a to vo všetkých oblastiach práva na celom Slovenska ale aj v zahraničí. Základným pravidlom práce RV IURIS Advokátskej kancelárie s.r.o. je poskytovanie služby klientovi. Právne služby sa opierajú o odbornú znalosť právneho poriadku, obhajovanie legitímnych záujmov klienta, dodržiavanie mlčanlivosti o klientovi a jeho veciach a sú založené na dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, rešpektovaní etických pravidiel výkonu povolania advokáta a dobrých mravoch.

/uploaded-img/law_consulting.svg

Zápis rodného čísla spoločníka do obchodného registra

Máte eseročku a neviete, čo znamená tento piktogram

Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje

pri údajoch o spoločníkoch vo Vašom výpise z obchodného registra. Máme pre Vás okamžitú odpoveď. Nemáte doplnený príslušný údaj pri spoločníkoch vo Vašom výpise z obchodného registra. Ak Vaša práca, podnikanie Vás natoľko vyťažuje, že neviete alebo nemáte sami čas realizovať zmenu zápisu údajov v obchodnom registri v časti spoločníci, ponúkame Vám právnu pomoc v tejto oblasti. Naša Advokátska kancelária ako Váš právny zástupca vo Vašom mene podá, resp. vybaví zmenu údajov v príslušnom obchodnom registri.


/clanky/zapis-do-registra-partnerov-verejneho-sektora-rpvs/

Zaručená konverzia dokumentov pre fyzické a právnické osoby

  • potrebujete podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností spolu s kúpnou zmluvou, zaručenou konverziou dôjde k prevodu dokumentu do elektronickej formy tak, že nestráca právne účinky pôvodného dokumentu (vrátane osvedčenia podpisu)
  • prevod dokumentu z listinnej podoby do elektronickej zaručenou konverziou môžete využiť pri doručení elektronického výpisu z obchodného registra alebo elektronického výpisu z registra trestov
  • zaručenú konverziu možno využiť taktiež pri archivácii dôležitých dokumentov.
  • využite prenos dokumentu do inej podoby so zachovaním jeho právnych účinkov formou zaručenej konverzie v našej advokátskej kancelárie.

Poskytovanie právnych služieb "Full Service"

V rámci podnikateľskej činnosti fyzických alebo právnických osôb – podnikateľov nastanú alebo môžu nastať prípady, kedy je potrebná fyzická účasť právneho zástupcu priamo v jeho sídle, a to počas niekoľkých hodín v rámci jedného dňa alebo niekoľkých dní počas týždňa alebo mesiaca. RV IURIS Advokátska kancelária s.r.o. vychádza v ústrety svojím klientom aj v tejto oblasti. Advokátska kancelária má dlhoročné a bohaté skúsenosti s poskytovaním komplexných právnych služieb pre jedného klienta – fyzickú alebo právnickú osobu - podnikateľa vo všetkých alebo vybraných oblastiach v sídle klienta podľa časového rozvrhu alebo potrieb klienta v určenom časovom období klientom, a to vyslaním zamestnanca kancelárie alebo priamo advokáta do sídla klienta alebo dočasným premiestnením sídla svojej kancelárie (vytvorenia pobočky u klienta) s poskytnutím priestorov klienta na výkon právnych služieb.

Chcete vedieť, koľko stojí riešenie Vášho problému?

Stručne nám popíšte Váš problém alebo, resp. akú právnu pomoc požadujete a my Vám obratom zašleme našu cenovú ponuku.

Kde nás nájdete ?

RV IURIS Advokátska kancelária s.r.o.
Osvetová 24, 82105 Bratislava