RV IURIS Advokátska kancelária s.r.o.

Referencie

Medzi súčasnými klientmi RV IURIS Advokátska kancelária s.r.o. sú mnohé spoločnosti a ich lokálne dcérske spoločnosti, podnikajúce predovšetkým v oblasti odpadového hospodárstva, obchodu, realít. RV IURIS Advokátska kancelária s.r.o. od svojho vzniku poskytuje právne poradenstvo ďalšiemu nespočetnému množstvu medzinárodných ako aj lokálnych klientov v oblasti právneho poradenstva, medzi ktorými môžeme spomenúť taktiež aj nasledovné referencie:

  • kompletný právny servis pre významnú medzinárodnú spoločnosť zaoberajúcu sa činnosťou v odpadovom hospodárstve,

  • kompletný právny servis pre spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou zaoberajúcou sa distribúciou cukroviniek a reklamných predmetov s tým spojených,

  • kompletný právny servis pre spoločnosť podnikajúcu v oblasti strojárstva s pôsobnosťou v celej Európe,

  • kompletný právny servis pre spoločnosť v oblasti automobilového priemyslu,

  • rozsiahle skúsenosti z oblasti práva nehnuteľností – viacero investičných projektov

  • dlhodobé úspešné vymáhanie pohľadávok pre viacerých podnikateľských subjektov v SR

  • kompletný právny servis pre viaceré subjekty zaoberajúce sa realitnou činnosťou

  • viaceré projekty právneho auditu pohľadávok rôznych subjektov

  • právny poradca obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti prenájmu bytových a nebytových priestorov,

Vzťah medzi advokátom a klientom, ak chce byť efektívny, musí byť založený na vzájomnej úcte a dôvere. Jej predpokladom je prísne dodržiavanie mlčanlivosti o veciach klienta. I z tohto dôvodu pri príkladnom výpočte našich referencií neuvádzame mená klientov ani iné podrobné charakteristiky, na základe ktorých je možné špecifického klienta alebo jeho právnu vec identifikovať. Vzhľadom na túto skutočnosť je možné iba na vyžiadanie predložiť referencie na našich klientov, ktorí poskytli súhlas na zverejnenie obchodného mena.