Kontakt

Advokátska kancelária
RV IURIS - JUDr. Rastislav Vranec

Sídlo:

Mojmirová 13, 900 26 Slovenský Grob
Slovenská republika

Adresa kancelárie:

Osvetová 24, 821 05 Bratislava - Prievoz
Slovenská republika
IČO: 30792061
IČ DPH: SK 2022183515

Telefonický kontakt:

+421 2 5930 1071
+421 907 741 144

Emailová adresa

vranec@rviuris.sk