RV IURIS Advokátska kancelária s.r.o.

Kontakt

RV IURIS Advokátska kancelária s.r.o.
JUDr. Rastislav Vranec, advokát a konateľ

Sídlo a adresa kancelárie:

Osvetová 24, 821 05 Bratislava - Prievoz
Slovenská republika
IČO: 53540476

Telefonický kontakt:

+421 2 5930 1071

Emailová adresa

vranec@rviuris.sk