• Zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS)

  09.01.2021

  • zápis do RPVS vybavíme ONLINE
  • elektronická komunikácia pri zápise do RVPS
  • cena za zápis do RVPS od 250 EUR
  • žiadne mesačné paušálne poplatky za vedenie oprávnenej osoby
  Zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS)
 • Zaručený elektronický podpis

  09.01.2021

  Výhody používania ZEP odzrkadľujú výhody elektronickej komunikácie, ktorými sú predovšetkým:

  • časová efektivita (rýchlosť komunikácie)
  • šetrenie nákladov (úspora na správnych a súdnych poplatkoch)
  • zjednodušenie procesov
  • ochrana proti zneužitiu
  Zaručený elektronický podpis
 • Zaručená konverzia dokumentov pre fyzické a právnické osoby oprávnenou osobou so zákona - advokátom

  25.08.2020

  • potrebujete podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností spolu s kúpnou zmluvou, zaručenou konverziou dôjde k prevodu dokumentu do elektronickej formy tak, že nestráca právne účinky pôvodného dokumentu (vrátane osvedčenia podpisu)
  • prevod dokumentu z listinnej podoby do elektronickej zaručenou konverziou môžete využiť pri doručení elektronického výpisu z obchodného registra alebo elektronického výpisu z registra trestov
  • zaručenú konverziu možno využiť taktiež pri archivácii dôležitých dokumentov.
  • využite prenos dokumentu do inej podoby so zachovaním jeho právnych účinkov formou zaručenej konverzie v našej advokátskej kancelárie.
  Zaručená konverzia dokumentov pre fyzické a právnické osoby oprávnenou osobou so zákona - advokátom