• Zaručený elektronický podpis

  04.09.2018

  Výhody používania ZEP odzrkadľujú výhody elektronickej komunikácie, ktorými sú predovšetkým:

  • časová efektivita (rýchlosť komunikácie)
  • šetrenie nákladov (úspora na správnych a súdnych poplatkoch)
  • zjednodušenie procesov
  • ochrana proti zneužitiu
  Zaručený elektronický podpis