RV IURIS

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

Služby

Advokátska kancelária RV IURIS - JUDr. Rastislav Vranec disponuje rozsiahlymi možnosťami zabezpečiť pre svojich klientov komplexný rozsah právnych služieb, a to najmä v nasledovných oblastiach:

Obchodné právo a právo obchodných spoločnosti

Občianské právo

Rodinné právo

Správne právo

Pracovné právo

Trestné právo